ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir, daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

FİRMA ARAMA

Favorilerim

Konuşmacılar


Osman Abbasoğlu
T 9. Parenteral Nütrisyona Yaklaşım
*Moderatörler
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
17:30
Açılış
Konuşmacı
*Açılış
Başlangıç Saati
18:45
Bitiş Saati
19:00
COVID-19'un Bize Öğrettikleri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
19:40
Bitiş Saati
20:45
KEPAN'dan Kısa Kısa
Konuşmacı
*KEPAN Rehberleri
Başlangıç Saati
20:45
Bitiş Saati
21:00
ABBOTT UYDU SEMPOZYUMU - 14 Mart’ ta 14 Soruyla Malnütrisyon
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
18:40
Bitiş Saati
19:30
Hasan Ağın
Çocuk Yoğun Bakım Hastasında Nütrisyonda Önemli Noktalar
Konuşmacı
*Parenteral Nütrisyon Tedavisinde Püf Noktalar
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
14:45
Kezban Akçay
Enteral Nütrisyon Erişim Yolları ve Bakımı
Konuşmacı
*Beslenme Tüpü Neden Tıkanır? Ne Yapılmalı?
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
16:45
Sibel Akın
Sözlü Bildiriler
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
09:50
Aynur Akın
Sözlü Bildiriler
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
09:50
Seda Banu Akıncı
Parenteral Nütrisyonda Doğru Klinik Uygulamalar
Konuşmacı
*Metabolik Komplikasyonların Yönetimi
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
16:45
Sezin Akman
Pediatride GİS ve Nütrisyon Yönetimi
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:00
Müge Akmansu
ABBOTT UYDU SEMPOZYUMU - 14 Mart’ ta 14 Soruyla Malnütrisyon
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
18:40
Bitiş Saati
19:30
Müge Akmansu
Kanser Hastasında Güncel Nütrisyonel Yaklaşım
Konuşmacı
*Radyoterapi Sürecinde Özofagus Kanserli Hasta
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:15
Hale Akpınar
T 12. Gastrointestinal Hastalıklarda Nütrisyon Desteği
*Moderatörler
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
17:30
T 12. Gastrointestinal Hastalıklarda Nütrisyon Desteği
Konuşmacı
*Tehlikede Bağırsak
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:00
T 12. Gastrointestinal Hastalıklarda Nütrisyon Desteği
Konuşmacı
*İnflamatuvar Bağırsak Hastalığında Nütrisyon
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:30
Timur Selçuk Akpınar
NUTRICIA UYDU SEMPOZYUMU - Teoriden Pratiğe Enteral Beslenme ve Hiperglisemi Yönetimi
Konuşmacı
Başlangıç Saati
18:40
Bitiş Saati
19:30
Cihangir Akyol
Zor Cerrahi Olgularda Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
Konuşmacı
*Olgu-II
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
14:37
Yasemin Atik Altınok
Zor Pediatrik Olgularında Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
Konuşmacı
*Olgu-I
Başlangıç Saati
17:40
Bitiş Saati
17:50
Defne Altıntaş
Parenteral Nütrisyon Erişim Yolları ve Bakımı
Konuşmacı
*Periferik mi Santral mi?
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
17:45
Sevgi Aras
Sözlü Bildiriler
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
09:50
Pınar Arı
Zor Cerrahi Olgularda Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
Konuşmacı
*Olgu-II
Başlangıç Saati
14:37
Bitiş Saati
14:44
Selen Arslan
Yutma Güçlüğü Olan Hastaya Yaklaşım
Konuşmacı
*Disfaji Terapisi
Başlangıç Saati
12:45
Bitiş Saati
13:00
Ali Ertuğ Arslanköylü
Çocuk Yoğun Bakım Hastasında Nütrisyonda Önemli Noktalar
Konuşmacı
*Enteral Nütrisyon Tedavisinde Püf Noktalar
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
14:30
Canan Atabey
Zor Yoğun Bakım Olgularında Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
Konuşmacı
*Olgu-II
Başlangıç Saati
10:44
Bitiş Saati
10:51
Jülide Ateş
ABBOTT UYDU SEMPOZYUMU - 14 Mart’ ta 14 Soruyla Malnütrisyon
*Moderatör
Başlangıç Saati
18:40
Bitiş Saati
19:30
Teslime Atlı
Sözlü Bildiriler
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
09:50
Canan Aygün
Preterm Yenidoğanda Nütrisyon
Konuşmacı
*Prematüre Bebekte Enteral Beslenme
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
16:30
Nurcan Bağlam
Zor Pediatrik Olgularında Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
Konuşmacı
*Olgu-II
Başlangıç Saati
18:10
Bitiş Saati
18:20
Mois Bahar
En İyi 5 Bildiri Oturumu
*Jüri Üyeleri
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
20:45
Gülistan Bahat Öztürk
T 36. Yaşlılıkta Nütrisyon
Konuşmacı
*Yaşlılarda Enteral ve Parenteral Nütrisyon
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
15:00
ABBOTT UYDU SEMPOZYUMU - Malnütrisyon’ da Erken Tanı ve Teletıp
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
12:05
Kası Nasıl Değerlendirelim? Nasıl Koruyalım?
Konuşmacı
*İşlevsel Değerlendirme
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
14:30
Edanur Balalan
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS32 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ORTOREKTİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Başlangıç Saati
08:50
Bitiş Saati
09:00
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS33 BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN OBEZ BİREYLERE KARŞI ÖNYARGILARININ İNCELENMESİ
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:10
Cafer Balcı
Malnütrisyon Tarama ve Değerlendirmesi
Konuşmacı
*Önemi
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:15
Rocco Barazzoni
COVID-19'un Bize Öğrettikleri
Konuşmacı
*ESPEN'in Salgın Döneminde Faaliyetleri
Başlangıç Saati
19:40
Bitiş Saati
19:55
Arzu Baş
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS18 GERİATRİK HASTALARDA MALNÜTRİSYON, SARKOPENİ YOLUYLA , ORTOSTATİK İNTOLERANS SEMPTOMLARINA SEBEP OLABİLİR
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
08:40
Nursevin Bekar
Zor Nöroloji Olgularında Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
Konuşmacı
*Olgu-I
Başlangıç Saati
16:22
Bitiş Saati
16:29
Suna Bürkük
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS29 BESLENME TEDAVİSİ KOMPLİKASYONLARININ YAŞ GRUPLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
09:20
Bitiş Saati
09:30
Birgül Büyükkıdan Yelken
T 18. Yoğun Bakım Hastalarında Nütrisyon Desteği
Konuşmacı
*Lipitler ve Karbonhidratlar: Nasıl Verelim?
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
10:00
Klinik Nütrisyon ve İmmünite
Konuşmacı
*Farmakonütrisyon: Klinik Çalışmalar
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:00
Filiz Can
Kası Nasıl Değerlendirelim? Nasıl Koruyalım?
Konuşmacı
*Kas Rehabilitasyonu
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
14:45
Büşra Can
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS08 YENİ TANI AŞİKAR VE SUBKLİNİK HİPERTİROİDİ HASTALARINDA SARKOPENİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
08:50
Bitiş Saati
09:00
Özgür Canoler
Klinik Nütrisyonda Mikro Besinler ve Lifler
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
12:15
Bitiş Saati
13:15
İsmail Cinel
Klinik Nütrisyon ve İmmünite
Konuşmacı
*İnflamasyon ve İmmünite: Temel Yaklaşım
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
16:30
Ahmet Coşar
Bakım Hastasında Klinik Nütrisyon
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
17:15
Burcu Çakır
Enteral Nütrisyonda Doğru Klinik Uygulamalar
Konuşmacı
*Beslenme Tüpünden İlaç Verilebilir mi?
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
14:45
Güzin Çakmak
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS20 COMPARISON OF MALNUTRITION ASSESSMENT TOOLS IN TERMS OF REVEALING THE RELATIONSHIP BETWEEN POLYPHARMACY AND MALNUTRITION
Başlangıç Saati
08:50
Bitiş Saati
09:00
Berna Çakmak Öksüzoğlu
ABBOTT UYDU SEMPOZYUMU - Malnütrisyon’ da Erken Tanı ve Teletıp
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
12:05
Sema Çalapkoroğlu
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS19 KARDİYOVASKÜLER HASTALIĞA SAHİP FAZLA KİLOLU VE OBEZ BİREYLERİN BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
08:40
Bitiş Saati
08:50
Gülbahar Çalışkan
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS14 KRİTİK COVID-19 HASTALARINDA NUTRIC VE MODİFİYE-NUTRIC SKORLARININ PROGNOSTİK BELİRTEÇ OLARAK KULLANIMI: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
Başlangıç Saati
08:50
Bitiş Saati
09:00
Vuslat Yürüt Çaloğlu
Sözlü Bildiriler
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
09:50
Kanser Hastasında Güncel Nütrisyonel Yaklaşım
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:00
Gönül Çaltepe
Pediatride GİS ve Nütrisyon Yönetimi
Konuşmacı
*Vejeteryan / Vegan Beslenmede Doğru Nütrisyon Yaklaşımları
Başlangıç Saati
10:30
Bitiş Saati
10:45
Deniz Çekiç
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS13 COVİD-19 HASTALARINDA LİPİD PROFİLİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ
Başlangıç Saati
08:40
Bitiş Saati
08:50
Ahmet Çelik
Pediatride Cerrahi Hastayı Ne Zaman ve Nasıl Besleyelim?
Konuşmacı
*Kısa Bağırsak Sendromunda Beslenmede Zorluklar
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
12:45
Fatma Çelik
Klinik Nütrisyonda Mikro Besinler ve Lifler
Konuşmacı
*Lifler
Başlangıç Saati
12:45
Bitiş Saati
13:00
Sevan Çetin Özbek
Enteral Nütrisyon Erişim Yolları ve Bakımı
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
17:15
Merih Çetinkaya
Preterm Yenidoğanda Nütrisyon
Konuşmacı
*Parenteral Nütrisyon Sistemleri, Hasta İzlemini Nasıl Yapalım?
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:00
Erdinç Çetinkaya
Parenteral Nütrisyonda Doğru Klinik Uygulamalar
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
17:15
Zor Cerrahi Olgularda Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
Konuşmacı
*Olgu-I
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:07
Betül Çiçek
Klinik Nütrisyonda Mikro Besinler ve Lifler
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
12:15
Bitiş Saati
13:15
Timuçin Çil
Kanser Hastasında Güncel Nütrisyonel Yaklaşım
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:00
Melek Çivi
T 18. Yoğun Bakım Hastalarında Nütrisyon Desteği
Konuşmacı
*Yoğun Bakım Ünitesinde Protein Gereksinimleri
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:30
Organ Yetmezliği ve Klinik Nütrisyon
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
18:30
Tahsin Çolak
Oral Tamamlayıcı Ürünlerde Doğru Klinik Uygulamalar
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
12:15
Bitiş Saati
13:15
Ayhan Dağ
Oral Tamamlayıcı Ürünlerde Doğru Klinik Uygulamalar
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
12:15
Bitiş Saati
13:15
Birgül Dağ
Enteral Nütrisyonda Doğru Klinik Uygulamalar
Konuşmacı
*Hasta Seçimi ve Ürünler
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:15
Numan Demir
Yutma Güçlüğü Olan Hastaya Yaklaşım
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
12:15
Bitiş Saati
13:15
Hacer Nil Demir
Enteral Nütrisyon Erişim Yolları ve Bakımı
Konuşmacı
*Ostomi Bakımı
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:00
Kubilay Demirağ
KEPAN'dan Kısa Kısa
Konuşmacı
*Mavi Kitap
Başlangıç Saati
21:09
Bitiş Saati
21:18
Klinik Nütrisyonda Protein İhtiyacını Karşılayabiliyor Muyuz?
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:00
En İyi 5 Bildiri Oturumu
*Jüri Üyeleri
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
20:45
Kutay Demirkan
T 9. Parenteral Nütrisyona Yaklaşım
Konuşmacı
*Farmasötik Açıdan Dolum ve Kullanıma Hazır Parenteral Nütrisyonun Hazırlanması: Geçimsizlik ve Stabilitenin Değerlendirilmesi; İlaçların Eklenmesi
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
15:00
Enteral Nütrisyonda Doğru Klinik Uygulamalar
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
15:00
Sözlü Bildiriler
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
09:50
Oktay Demirkıran
Yoğun Bakımda Zor Hasta
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
18:30
Olgun Deniz
Genç Akademisyen/Klinisyenlerin Klinik Nütrisyona Bakışı
Konuşmacı
*Klinik Nütrisyon Araştırmaları
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
17:45
En İyi 5 Bildiri Oturumu
Konuşmacı
*SS02 SARKOPENİK OBEZİTE TANISINDA YENİ BİR YARDIMCI YÖNTEM: VÜCUT KİTLE İNDEKSİ İLE AYARLANMA YAPILMIŞ ULTRASONOGRAFİK KAS ÖLÇÜMÜ
Başlangıç Saati
19:55
Bitiş Saati
20:05
Nicolaas Deutz
COVID-19'un Bize Öğrettikleri
Konuşmacı
*COVID-19 Salgınındaki Tıbbi Yayınların Kritik Analizi
Başlangıç Saati
20:10
Bitiş Saati
20:25
Aslı Dilektaşlı
Genç Akademisyen/Klinisyenlerin Klinik Nütrisyona Bakışı
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
18:30
Oğuzhan Sıtkı Dizdar
Klinik Nütrisyonda Mikro Besinler ve Lifler
Konuşmacı
*Eser Elementler
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
12:45
Dilek Doğan
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS17 EFFECTS OF NUTRITION STRATEGY ON LYMPHOCYTES, AND CYTOKINES LEVELS IN CACHECTIC INFANTS WHO UNDERGOING CARDIAC SURGERY
Başlangıç Saati
09:20
Bitiş Saati
09:30
Mutlu Doğanay
KEPAN'dan Kısa Kısa
Konuşmacı
*ONCA
Başlangıç Saati
21:18
Bitiş Saati
21:27
FRESENIUS KABI UYDU SEMPOZYUMU - Kritik Hastada Kritik İçerik:Omega-3 Yağ Asitleri
*Moderatör
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
12:05
FRESENIUS KABI UYDU SEMPOZYUMU - Kritik Hastada Kritik İçerik:Omega-3 Yağ Asitleri
Konuşmacı
*Cerrahi ve Cerrahi Onkolojide Omega-3 Yağ Asitleri Kullanımı
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
12:05
Zor Cerrahi Olgularda Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
*Tartışmacı
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
15:00
Sertaç Doğanay
ABBOTT UYDU SEMPOZYUMU - Malnütrisyon’ da Erken Tanı ve Teletıp
*Moderatör
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
12:05
Mutlu Doğanay
Konferans: Sağlık mı Ekonomi mi? Salgın Devam Ederken Ekonomi Düzelebilir mi?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
19:30
ABBOTT UYDU SEMPOZYUMU - Malnütrisyon’ da Erken Tanı ve Teletıp
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
12:05
NESTLE UYDU SEMPOZYUMU - Nütrisyon Tedavisiyle Nasıl Fark Yaratabilirim?
*Moderatörler
Başlangıç Saati
15:10
Bitiş Saati
16:00
Klinik Nütrisyonda Makro Besinler
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:00
Güler Eraslan Doğanay
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS11 KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALARINDA NUTRİSYONEL UYGULAMALAR VE MORTALİTE İLİŞKİSİ
Başlangıç Saati
09:20
Bitiş Saati
09:30
Levent Döşemeci
Parenteral Nütrisyon Erişim Yolları ve Bakımı
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
18:30
Murat Duman
Çocuk Yoğun Bakım Hastasında Nütrisyonda Önemli Noktalar
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
15:00
Çiğdem Durakbaşa
T 10. Pediyatrik Hastalarda Nütrisyon Desteği
Konuşmacı
*Pediyatrik Hastalarda Parenteral Nütrisyon
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:30
Pediatride Cerrahi Hastayı Ne Zaman ve Nasıl Besleyelim?
Konuşmacı
*İntestinal Dismotilitede Beslenme Sorunları
Başlangıç Saati
12:45
Bitiş Saati
13:00
Deniz Erdem
Parenteral Nütrisyon Erişim Yolları ve Bakımı
Konuşmacı
*Kateter Enfeksiyonları Önlenebilir mi?
Başlangıç Saati
17:45
Bitiş Saati
18:00
Hülya Ergun
Zor Cerrahi Olgularda Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
Konuşmacı
*Olgu-I
Başlangıç Saati
14:14
Bitiş Saati
14:21
Orkan Ergün
Pediatride Cerrahi Hastayı Ne Zaman ve Nasıl Besleyelim?
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
12:15
Bitiş Saati
13:15
Tülay Erkan
Pediatride GİS ve Nütrisyon Yönetimi
Konuşmacı
*Sirozlu Çocuğu Nasıl Besleyelim?
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:15
Neziha Erken
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS30 ANTI – KOLINERJIK YÜKÜN NUTRİSYONEL DURUM ILE İLİŞKİSİ
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
08:40
Melike Ermenek
Zor Cerrahi Olgularda Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
Konuşmacı
*Olgu-I
Başlangıç Saati
14:07
Bitiş Saati
14:14
Timuçin Erol
Genç Akademisyen/Klinisyenlerin Klinik Nütrisyona Bakışı
Konuşmacı
*Mezuniyet Sonrası Klinik Nütrisyen Eğitimi
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:15
Sinan Ersin
Cerrahide Karmaşık Klinik Durumlarda Nütrisyonel Yönetim
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
12:15
Bitiş Saati
13:15
Ebru Ortaç Ersoy
Sözlü Bildiriler
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
09:50
Eren Ersoy
Cerrahide Karmaşık Klinik Durumlarda Nütrisyonel Yönetim
Konuşmacı
*Gastrointestinal Sistem Fistülleri
Başlangıç Saati
12:15
Bitiş Saati
12:30
Mert Eşme
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS22 CAN ULTRASONOGRAPHY BE USED TO PREDICT SARCOPENIA IN SARCOIDOSIS PATIENTS?
Başlangıç Saati
09:10
Bitiş Saati
09:20
Özgür Fırat
T 17. Perioperatif Dönemde Nütrisyon Desteği
*Moderatörler
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
12:30
T 17. Perioperatif Dönemde Nütrisyon Desteği
Konuşmacı
*Bağırsağı İşlevsel Hale Getirmek
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:30
Ahmed Cihad Genç
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS15 ALBUMİN-GLOBULİN İLE EĞİTİLMİŞ BİR YAPAY ZEKA COVİD-19 ŞİDDETİNİ ÖNGÖREBİLİR Mİ?
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:10
Rasim Gençosmanoğlu
Cerrahide Karmaşık Klinik Durumlarda Nütrisyonel Yönetim
Konuşmacı
*Yeniden Beslenme Sendromu
Başlangıç Saati
12:45
Bitiş Saati
13:00
Şerife Gökbulut Bektaş
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS16 65 YAŞ VE ÜZERİ COVID-19 HASTALARINDA D VİTAMİNİ DÜZEYİNİN MORTALİTE VE İNFLAMATUVAR BELİRTEÇLERE ETKİSİ
Başlangıç Saati
09:10
Bitiş Saati
09:20
İsmail Gömceli
T 17. Perioperatif Dönemde Nütrisyon Desteği
Konuşmacı
*Cerrahi Stres Yönetimi: İyileşmenin Hızlandırılması, Prensipler ve Snuçlara Etkisi
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:30
T 17. Perioperatif Dönemde Nütrisyon Desteği
Konuşmacı
*Perioperatif Dönemde Nütrisyonel Tedavi
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
10:00
Kanser Hastasında Güncel Nütrisyonel Yaklaşım
Konuşmacı
*Perioperatif Nütrisyon
Başlangıç Saati
10:30
Bitiş Saati
10:45
Ayşe Güler
NESTLE UYDU SEMPOZYUMU - Nütrisyon Tedavisiyle Nasıl Fark Yaratabilirim?
Konuşmacı
*Nöroloji Hastalarında Nütrisyon Tedavisiyle Nasıl Fark Yaratabilirim?
Başlangıç Saati
15:30
Bitiş Saati
15:35
Hayriye Gülşen
Zor Pediatrik Olgularında Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
Konuşmacı
*Olgu-II
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:10
Cengiz Gültekin
Zor Onkoloji Olgularında Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
Konuşmacı
*Olgu-I
Başlangıç Saati
12:15
Bitiş Saati
12:22
Aylin Bayındır Gümüş
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS09 CONUT SKORU VE BEL-BOY ORANI İLE KARDİYOVASKÜLER MORTALİTE RİSKİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:10
Kürşat Gündoğan
Genç Akademisyen/Klinisyenlerin Klinik Nütrisyona Bakışı
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
18:30
Klinik Nütrisyonda Mikro Besinler ve Lifler
Konuşmacı
*Vitaminler
Başlangıç Saati
12:15
Bitiş Saati
12:30
Mehmet Gündüz
Parenteral Nütrisyonda Lipit Kullanımının Kliniğe Yansımaları
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
15:00
Murat Gündüz
Açılış
Konuşmacı
*Açılış
Başlangıç Saati
18:30
Bitiş Saati
18:45
KEPAN'dan Kısa Kısa
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
20:45
Bitiş Saati
21:45
Sohbet: 21. Yüzyılda Eğitim ve Öğrenme: Neler Değişiyor?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
21:40
Zor Yoğun Bakım Olgularında Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
*Tartışmacı
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:00
FRESENIUS KABI UYDU SEMPOZYUMU - Kritik Hastada Kritik İçerik:Omega-3 Yağ Asitleri
Konuşmacı
*Yoğun Bakımda Omega-3 Yağ Asitleri : Hangi Hastaya? Ne Zaman? Niçin?
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
12:05
POLIFARMA UYDU SEMPOZYUMU - Vitamin Deyip Geçelim mi?
*Moderatör
Başlangıç Saati
15:10
Bitiş Saati
16:00
Merve Güner Oytun
Turkey
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS35 ALZHEIMER DEMANSINDA YUTMAYA BAĞLI YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
09:20
Bitiş Saati
09:30
Didem Güneş Kaya
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS28 ONKOLOJİ SERVİSİNDE YATAN HASTALARIN BESLENME DURUMLARININ İKİ FARKLI MALNÜTRİSYON TARAMA YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
09:10
Bitiş Saati
09:20
Evrim Güngör
Malnütrisyon Tarama ve Değerlendirmesi
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:00
Levent Güngör
ABBOTT UYDU SEMPOZYUMU - Malnütrisyon’ da Erken Tanı ve Teletıp
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
12:05
Yutma Güçlüğü Olan Hastaya Yaklaşım
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
12:15
Bitiş Saati
13:15
Zor Nöroloji Olgularında Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
*Tartışmacı
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
17:15
Gülsüm Meryem Güngör
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS34 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SABİT ÇALIŞANLARIN KLİNİK NUTRİSYON VE BESLENME REHBERLERİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ
Başlangıç Saati
09:10
Bitiş Saati
09:20
Alper Gürlek
Sözlü Bildiriler
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
09:50
Kubilay Gürünoğlu
En İyi 5 Bildiri Oturumu
Konuşmacı
*SS05 TAVŞANLARDA AÇLIKLA BİRLİKTE PARENTERAL BESLENMENİN İNCE BAĞIRSAK DOKUSUNDA HASAR YAPICI ETKİSİNİN HİSTOPATOLOJİK OLARAK VE ELEKTRON MİKROSKOBU İLE İNCELENMESİ
Başlangıç Saati
20:25
Bitiş Saati
20:35
Elif Halıcı
Zor Nöroloji Olgularında Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
Konuşmacı
*Olgu-I
Başlangıç Saati
16:29
Bitiş Saati
16:36
Meltem Halil
T 36. Yaşlılıkta Nütrisyon
*Moderatörler
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
17:30
T 36. Yaşlılıkta Nütrisyon
Konuşmacı
*Yaş İlişkili Sarkopeni
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:30
KEPAN'dan Kısa Kısa
Konuşmacı
*Grow Projesi
Başlangıç Saati
21:27
Bitiş Saati
21:36
Klinik Nütrisyonda Protein İhtiyacını Karşılayabiliyor Muyuz?
Konuşmacı
*Çoklu Komorbiditesi Olan Hastada
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:15
NUTRICIA UYDU SEMPOZYUMU - Teoriden Pratiğe Enteral Beslenme ve Hiperglisemi Yönetimi
*Moderatör
Başlangıç Saati
18:40
Bitiş Saati
19:30
Meltem Halil
ABBOTT UYDU SEMPOZYUMU - 14 Mart’ ta 14 Soruyla Malnütrisyon
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
18:40
Bitiş Saati
19:30
Hilal Hayrat
Zor Yoğun Bakım Olgularında Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
Konuşmacı
*Olgu-II
Başlangıç Saati
10:37
Bitiş Saati
10:44
Serhat Hepçin
Zor Onkoloji Olgularında Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
Konuşmacı
*Olgu-I
Başlangıç Saati
12:22
Bitiş Saati
12:29
Derya Hopancı Bıçaklı
Yaşlı Hastanın Nütrisyonel Yönetimi
Konuşmacı
*Diyet ve Ek Besin Öğeleri
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
14:45
Fatma Ilgaz
Yutma Güçlüğü Olan Hastaya Yaklaşım
Konuşmacı
*Kritik Hastada
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
12:45
Birkan İlhan
Malnütrisyon Tarama ve Değerlendirmesi
Konuşmacı
*Güncel Tarama Yöntemleri
Başlangıç Saati
10:30
Bitiş Saati
10:45
Neriman İnanç
Yaşlı Hastanın Nütrisyonel Yönetimi
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
15:00
Arzu İskit
Bakım Hastasında Klinik Nütrisyon
Konuşmacı
*Son Dönem Hastasında
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
17:00
Ferda Kahveci
T 18. Yoğun Bakım Hastalarında Nütrisyon Desteği
*Moderatörler
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
12:30
T 18. Yoğun Bakım Hastalarında Nütrisyon Desteği
Konuşmacı
*En İyi Beslenme Yolu Nasıl Seçilir?
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:30
T 9. Parenteral Nütrisyona Yaklaşım
Konuşmacı
*Parenteral Nütrisyonun Endikasyonları ve Kontrendikasyonları
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:00
Parenteral Nütrisyonda Lipit Kullanımının Kliniğe Yansımaları
Konuşmacı
*Her Lipit Solüsyonu Aynı mı?
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:15
Zeynep Kahyaoğlu
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS31 FARKLI YÖNTEMLERLE TESPİT EDİLEN SARKOPENİK OBEZİTENİN MİNİ NUTRİSYONEL DEĞERLENDİRME İLE İLİŞKİSİ
Başlangıç Saati
08:40
Bitiş Saati
08:50
Meral Kanbak
Yoğun Bakımda Zor Hasta
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
18:30
Vildan Kandemir
Zor Palyatif ve Evde Bakım Olgularında Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
Konuşmacı
*Olgu-I
Başlangıç Saati
17:44
Bitiş Saati
17:51
Aydan Kansu Tanca
Pediatride GİS ve Nütrisyon Yönetimi
Konuşmacı
*Fonksiyonel GİS Hastalıkları ve FODMAP Diyeti
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
10:30
Muhammed Ali Kaplan
NESTLE UYDU SEMPOZYUMU - Nütrisyon Tedavisiyle Nasıl Fark Yaratabilirim?
Konuşmacı
*Onkoloji Hastalarında Nütrisyon Tedavisiyle Nasıl Fark Yaratabilirim?
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
15:30
Murat Kara
Kası Nasıl Değerlendirelim? Nasıl Koruyalım?
Konuşmacı
*Ultrasonografinin Tanısal Önemi
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:15
Lale Karabıyık
Klinik Nütrisyon ve İmmünite
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
17:15
Merve Şeyda Karaçil Ermumcu
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS07 SARKOPENİ RİSKİ OLAN VE OLMAYAN YAŞLILARIN İŞTAH VE MALNÜTRİSYON DURUMU İLE DİYET KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başlangıç Saati
08:40
Bitiş Saati
08:50
Mehmet Akif Karan
Yaşlı Hastanın Nütrisyonel Yönetimi
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
15:00
Çetin Kaymak
Sözlü Bildiriler
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
09:50
Parenteral Nütrisyonda Lipit Kullanımının Kliniğe Yansımaları
Konuşmacı
*Farklı Klinik Durumlarda Lipitlerin Kullanımı: Erişkin
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
14:30
Evin Kaymaz
Zor Palyatif ve Evde Bakım Olgularında Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
Konuşmacı
*Olgu-II
Başlangıç Saati
18:07
Bitiş Saati
18:14
Esra Kaytan Sağlam
ABBOTT UYDU SEMPOZYUMU - Malnütrisyon’ da Erken Tanı ve Teletıp
*Konuşmacılar
Başlangıç Saati
11:15
Bitiş Saati
12:05
Tanıl Kendirli
Çocuk Yoğun Bakım Hastasında Nütrisyonda Önemli Noktalar
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
15:00
Saadettin Kılıçkap
Kanser Hastasında Güncel Nütrisyonel Yaklaşım
Konuşmacı
*Baş-Boyun Kanserli Hasta
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
10:30
Sadık Ayhan Kılıçturgay
T 17. Perioperatif Dönemde Nütrisyon Desteği
*Moderatörler
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
12:30
T 17. Perioperatif Dönemde Nütrisyon Desteği
Konuşmacı
*Cerrahi Strese Metabolik Yanıt
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
09:00
KEPAN'dan Kısa Kısa
Konuşmacı
*Clinical Science of Nutrition
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
21:09
Cerrahide Karmaşık Klinik Durumlarda Nütrisyonel Yönetim
Konuşmacı
*Ağır Pankreatit
Başlangıç Saati
12:30
Bitiş Saati
12:45
En İyi 5 Bildiri Oturumu
*Jüri Üyeleri
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
20:45
Ceyda Kırsaçlıoğlu
Zor Pediatrik Olgularında Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
Konuşmacı
*Olgu-I
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
17:40
Cemal Kızılarslanoğlu
Yaşlı Hastanın Nütrisyonel Yönetimi
Konuşmacı
*Hastanede Yatan Yaşlı Hasta
Başlangıç Saati
14:15
Bitiş Saati
14:30
Gül Kızıltan
Klinik Nütrisyonda Makro Besinler
Konuşmacı
*Karbonhidratlar
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:15
Elif Öztoprak Kol
Sözlü Bildiriler
Konuşmacı
*SS36 BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN NÜTRİSYONEL BAKIMA İLİŞKİN TUTUM, BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELERİ
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
08:40
Gülsen Korfalı
En İyi 5 Bildiri Oturumu
*Jüri Üyeleri
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
20:45
Nilgün Köksal
T 10. Pediyatrik Hastalarda Nütrisyon Desteği
*Moderatörler
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
12:30
T 10. Pediyatrik Hastalarda Nütrisyon Desteği
Konuşmacı
*Pediyatrik Hastalarda Enteral Nütrisyon
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
10:00
Preterm Yenidoğanda Nütrisyon
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
17:15
Eda Köksal
Malnütrisyon Tarama ve Değerlendirmesi
Konuşmacı
*Vücut Bileşim Analizleri
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
10:30
Zarife Kuloğlu
Zor Pediatrik Olgularında Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
*Tartışmacılar
Başlangıç Saati
17:30
Bitiş Saati
18:30
Oğuzhan Kurşun
Zor Nöroloji Olgularında Nütrisyonel Yönetim (Vaka Tartışması)
Konuşmacı
*Olgu-II
Başlangıç Saati
16:45
Bitiş Saati
16:52
Oya Kutlay
En İyi 5 Bildiri Oturumu
*Jüri Üyeleri
Başlangıç Saati
19:45
Bitiş Saati
20:45
Dilek Memiş
Parenteral Nütrisyonda Lipit Kullanımının Kliniğe Yansımaları
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
15:00
Seyit Mercanlıgil
Klinik Nütrisyonda Protein İhtiyacını Karşılayabiliyor Muyuz?
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
11:00
Suna Oğuz
Preterm Yenidoğanda Nütrisyon
*Oturum Başkanları
Başlangıç Saati
16:15
Bitiş Saati
17:15